Ανακοίνωση για τη Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη «Αγίου Νικολάου»(Σπάτα) του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ από 08 έως 12 Μαϊου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                    Κάτω  Αχαΐα   15/04/2019

ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                  Αριθ.  Πρωτ.: –  4160 –

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ.  Δ/νση : Δεξαμενού -36

Πληροφ. Χρ.  Κόκκαλης-Γ. Ζήσης –Μ. Μηλολιδάκη

Τηλ:  26933-60.114 -115 -117

FAX: 26933-60.150-151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για  τη  Θρησκευτική  Εμποροπανήγυρη  «Αγίου  Νικολάου»(Σπάτα)  του  Δήμου  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ  από  08  έως  12  Μαϊου  2019,

 

Ο  Δήμος  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ  δέχεται  Αιτήσεις  ενδιαφερομένων  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  μέχρι  25/04/2019 για  συμμετοχή  στη  Θρησκευτική  εμποροπανήγυρη  «Αγίου  Νικολάου» (Σπάτα) 2019,  που  θα  διεξαχθεί  από  08  έως 12  Μαϊου 2019(Κανονιστική  Απόφαση  46/2017), για  να έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  Δημόσια  Κλήρωση  που  θα  γίνει  στις  30  Απριλίου  2019,  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  10.00΄ ,  στο  Αυτοτελές  Τμήμα  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης –Γραφείο  Αδειοδοτήσεων  κ΄ Εμπορικών  Δραστηριοτήτων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  Άδειες  συμμετοχής,  χορηγούνται,  σε  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα:

α) σε  Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και  Κ.Α.Δ. σχετικά  με  την  δραστηριοποίηση  στο  Υπαίθριο  Εμπόριο,

β) σε  Πωλητές  Βιομηχανικών  ειδών  αδειούχων  Λαϊκών  Αγορών και  σε  κατόχους  παραγωγικής  Άδειας  Λαϊκών  Αγορών  με  αντικείμενο  εκμετάλλευσης  άνθη, φυτά  και  μεταποιημένα  προϊόντα,

γ) σε  αδειούχους  Πλανοδίου ή  Στάσιμου  εμπορίου  με  αντικείμενο  πώλησης  από  τα  επιτρεπόμενα  στις  αγορές  του  άρθρου 38  του  Ν.  4497/2017, και  στους  Αδειούχους  Υπηρεσιών  παροχής  πρόχειρων  γευμάτων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ)  και  φορητών  εγκαταστάσεων  έψησης για  την  Παρασκευή  πρόχειρων  γευμάτων,  καθώς  και  πώλησης  ειδών  Κυλικείου,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

δ) στους  έχοντες  εξασφαλίσει  «Βεβαίωση  Δραστηριοποίησης  Υπαίθριου  εμπορίου  Ετήσιας  Διάρκειας»,

ε) στους  Επαγγελματίες  που έχουν  κυρηχθεί  σε  κατάσταση  ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ,

στ) Σε  κατόχους  Αδειών  για  συγκεκριμένες  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ,  που  εκδόθηκαν  με  βάση  προγενέστερο  θεσμικό  πλαίσιο  του  Ν. 4497/2017.

ζ)  Στους  Αδειούχους  πωλητές (φυσικά  πρόσωπα)  του   άρθρου  45 του  Ν.  4497/2017  που  δημιουργούν  έργα  τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα  και  λοιπά  έργα  πρωτότυπης  αποκλειστικά  δικής  τους  καλλιτεχνικής  δημιουργίας.

η) Οι  Φορείς  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.)  για  την  διάθεση  αποκλειστικά  έργων  ιδίας  παραγωγής  των  μελών  τους (υπό  την  προϋπόθεση  ύπαρξης  βεβαίωσης  πιστοποίησης  ιδίας  δημιουργίας).

θ) Σε  ιδιοκτήτες  καταστημάτων.

ι) Σε  λοιπούς  Εμπόρους.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ

 

 1. Αίτηση –Δελτίο  συμμετοχής (Υπόδειγμα  στο  Δήμο).
 2. Άδεια  πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου- κατά περίπτωση (και άδεια πωλητή  λαϊκών  αγορών.)
 3. Για  τους  ιδιοκτήτες  Καταστημάτων, ( Άδεια  Ίδρυσης  κ΄ Λειτουργίας του  Καταστήματος –κατά περίπτωση).
 4. Απόδειξη  Ταμειακής  Μηχανής.
 5. Βεβαίωση  έναρξης  επιτηδεύματος  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.
 6. Δημοτική  Ενημερότητα  από  το  Δήμο  Δυτικής  Αχαϊας.
 7. Υπεύθυνη  Δήλωση -ενημέρωσης  των  πολιτών.
 8. Πιστοποιητικό  Υγείας- Βεβαίωση καταλληλότητας (όπου  απαιτείται),  για  την  διάθεση  τροφίμων.
 9. Φωτοτυπία  Δελτίου  Ταυτότητας  ή  Διαβατηρίου –κατά  περίπτωση.
 10. Φωτοαντίγραφο  Αδείας  Διαμονής – κατά  περίπτωση.
 11. Η  Άδεια  συμμετοχής  στην  εμποροπανήγυρη  θα  εκδίδεται  κατόπιν  εξόφλησης  του  τέλους  χρήσης –εφάπαξ,  που  θα  πραγματοποιείται  πάντα  σε  εργάσιμη  ημέρα  έως  την  10η  Μαϊου  και  ΔΕΝ  θα  χορηγείται  ως  προαναφέρθηκε,  αν  δεν  προσκομίζει  έκαστος  ενδιαφερόμενος  τη  βεβαίωση  εξόφλησης   των  τελών  χρήσης  για  το  Δήμο (στη Ταμειακή  Υπηρεσία και  μέσω  Τραπεζικού  Λογ/μού-).Σε  περίπτωση  που  η  τελευταία  ημέρα  πληρωμής  συμπίπτει  με  αργία,  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  την  αμέσως  προηγούμενη  εργάσιμη.

-Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μετά  από  τον  έλεγχο  για  την  πληρότητα  των  στοιχείων  από  την  Υπηρεσία.

– Κάθε  δικαιούχος  δικαιούται  μία (1)  μόνον  θέση.

– Οι  συμμετέχοντες  στην  εμποροπανήγυρη  οι  οποίοι  είναι  Δημότες  της  Τ.Κ.  Αγίου  Νικολάου (Σπάτα)  ΔΕΝ  θα  καταβάλλουν  τέλη  χρήσης.–

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μ.Ε.Δ.

                                                                                                                     

 

                                                                     

            ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                 (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων