Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Σας  ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), την Παρασκευή 26 Μαΐου  2023 και  ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1o: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για …

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ Read More »