Πρόσληψη ενός/μιας (1) σχολικού τροχονόμου για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαιας.