28 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 1 η Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από […]

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Read More »

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 28.07.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 28/07/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα στο κέντρο της Κάτω Αχαίας & πράσινο, φορτηγό- τσάπα (αντικείμενα) στο κέντρο και την παραλία της Κάτω Αχαίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΣΙΚΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου.                                                                           ΠΕΤΤΑ: Grader .                                                                                                                                                        ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 28.07.2022 Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Read More »

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 27.07.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 27/07/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα στο κέντρο της Κάτω Αχαίας & πράσινο, φορτηγό- τσάπα (αντικείμενα) στο κέντρο και την παραλία της Κάτω Αχαίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΣΙΚΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου.                                                                           ΠΕΤΤΑ: Grader .                                                                                                     ΚΑΤΩ

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 27.07.2022 Read More »

Ημερήσιο Πρόγραμμα 26.07.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 26/07/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα στο κέντρο της Κάτω Αχαίας & πράσινο, φορτηγό- τσάπα (αντικείμενα) στο κέντρο και την παραλία της Κάτω Αχαίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΣΙΚΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου.                                                                           ΠΕΤΤΑ: Grader .                                                                                                     ΚΑΤΩ

Ημερήσιο Πρόγραμμα 26.07.2022 Read More »

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων