Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 4.07.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 4/07/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα στο κέντρο της Κάτω Αχαίας.                                                                                                                                                                                  παραλία ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ: Πράσινο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ: Κατασκευή τεχνικού έργου.                                                                 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμός και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.   4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ […]

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 4.07.2022 Read More »