11 Μαΐου 2022

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 11.05.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 11/05/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου εβδομαδιαίου προγράμματος)ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: τσάπα – φορτηγό καθαριότητα.                                                ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: Πράσινο (κοπή χορταριών- καθαρισμός δέντρων)                                                                                                                ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων – πεζοπόρο τμήμα στο κέντρο της Κάτω Αχαίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΙΔΕΩΝΑ – ΛΑΠΠΑ- ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ:Ελεγχος ηλεκ/σμού […]

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 11.05.2022 Read More »

ΣΒΑΚ: Συμμετοχή στα ενδεικτικά μέτρα κάθε σεναρίου που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον δήμο μας

Με τον όρο ΣΒΑΚ αναφερόμαστε στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το στρατηγικό δηλαδή εκείνο σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους

ΣΒΑΚ: Συμμετοχή στα ενδεικτικά μέτρα κάθε σεναρίου που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον δήμο μας Read More »

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων