Πρόγραμμα εξυγίανσης δικτύου και έκπλυσης δεξαμενών της ΔΕΥΑΔ

Πολλαπλές ενέργειες λαμβάνουν χώρα από την Δ.Ε.Υ.Α.Δ για την εξυγίανση της λειτουργίας του συστήματος υδροδότησης των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Αχαΐας ,Νιφορεϊκων, Αγιοβλασιτίκων και Λουσικών  ενόψει των προβλημάτων της θολότητας του νερού που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.  Πιό συγκεκριμένα ο φορέας διαχείρισης του Φράγματος έχει ξεκινήσει την έκπλυση των δικτύων που μεταφέρουν το νερό από το διυλιστήριο, …

Πρόγραμμα εξυγίανσης δικτύου και έκπλυσης δεξαμενών της ΔΕΥΑΔ Read More »