Ημέρα: 30 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΔΑΜ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαϊας , κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα …

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης  χώρου αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την εκμίσθωση καντινών, ξαπλώστρων και ομπρελών. ΚΑΝΤΙΝΕΣ 20-23

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9-11, 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάτρας (B΄ 217/78). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4256/14 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» …

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Read More »

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και αύριο 1 Ιουλίου 2020 η Πολεοδομία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καθώς αυτό το διάστημα θα γίνει η μεταφορά της από την οδό Αποστόλου Ανδρέα 18, όπου στεγάζεται τώρα, στον χώρο του Δημαρχείου στην οδό Σώσου Ταυρομένεος 50. Για το λόγω αυτό η εξυπηρέτηση του κοινού θα …

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» Read More »

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων