ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μια νέα σελίδα για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τον  περιορισμό της γραφειοκρατίας Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών,το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο θα διασυνδέει 1036  υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Μετά από μια περίοδο σύνθετων και εντατικών εργασιών και προετοιμασιών, […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ Read More »