Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1 _Page.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας […]

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη Read More »