Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017 του δήμου μας απο τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017  

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017 του δήμου μας απο τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Read More »