Ημέρα: 13 Μαΐου 2016

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Έχοντας υπόψη : α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81) β) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006) γ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 ( Φ.Ε.Κ.:578/09-04-2015 Τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με …

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος Read More »

Με ομόφωνες αποφάσεις τους ζητούν την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων της Χώρας

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.Δ.), ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Αχαΐας (Φο.Δ.Σ.Α.) και το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας με ομόφωνες αποφάσεις τους  ζητούν την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου  Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων …

Με ομόφωνες αποφάσεις τους ζητούν την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων της Χώρας Read More »

Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 20:00

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Ογδόη ( 18η ) Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα …

Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 20:00 Read More »

Μήνυμα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, κ. Χρήστου Νικολάου για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016

“Οι μαθητές και οι μαθήτριες  πρόκειται να κάνουν το πρώτο βήμα στη μεγάλη μάχη που δίνουν για την ένταξη τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Εύχομαι από καρδιάς, σε κάθε μία μαθήτρια και κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 . Είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί πρώτα απ’ όλα ψυχραιμία …

Μήνυμα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, κ. Χρήστου Νικολάου για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Read More »

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 13:30΄ στην Κάτω Αχαΐα

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 1.      Πατρούλα Αλεξ. Κοκκίνη 2.     Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά 3.     Ξενοφών Ιωαν. Μπαχρά 4.     Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο 5.     Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο 6.     Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας …

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 13:30΄ στην Κάτω Αχαΐα Read More »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.99 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001), σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, η ισχύ της οποίας παρατείνεται έως την 30.04.2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016 τεύχος Α΄)».

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                         ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.99 /2016   Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001), σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης  με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.99 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001), σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, η ισχύ της οποίας παρατείνεται έως την 30.04.2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016 τεύχος Α΄)». Read More »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.98 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017 (καντίνες)”».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.98 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017 (καντίνες)”». Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην 11η /2016 τακτική συνεδρίασή του Στις έντεκα (11) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.98 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017 (καντίνες)”». Read More »

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων