10 Μαΐου 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ GRUNDTVIG2

Ο Δήμος Δύμης συμμετείχε, την εβδομάδα πριν από τις Δημοτικές Εκλογές (5-8/10/2006), στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Συντονιστών Εκπαιδευτικών Συμπράξεων Grundtvig2, που έχουν σχέση με τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Το συνέδριο έλαβε χώρα στην πόλη Tuusula μισή ώρα μακριά από το Ελσίνκι. Έπειτα από προσωπική πρόσκληση της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού προς τον […]

ΕΤΗΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ GRUNDTVIG2 Read More »

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INΤERREG IIIB CADSES

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB CADSES στη συνεδρίαση της στις 10 Μαΐου 2006 (Διαχειριστική Αρχή στη Δρέσδη) ενέκρινε την πρόταση με κωδικό 5DO18 TELEACCESS στην οποία συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος Δύμης.   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: Επικεφαλής εταίρος είναι το Κέντρο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και συμμετέχουν άλλοι δέκα εταίροι από την

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INΤERREG IIIB CADSES Read More »

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων