Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

   

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα 9 Δεκεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 21631            

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας1. Μυλωνά Νικ. Παναγιώτη2. Τραχάνη Ανδ. Σπυρίδωνα

3. Δημόπουλο Ιωαν. Σπυρίδωνα

4. Παλαιολόγο Κων. Γεώργιο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Α) Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Β) Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  2. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
  3. Άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 101/2016 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σχετικά με δικαστική υπόθεση κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Μόβρης Αχαΐας.
  4. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων